TERMENI SI CONDITII


Termenii și condițiile pentru furnizarea unui abonament la conținut (denumit în continuare T&C) sunt dezvoltate în conformitate cu cerințele legislației actuale din România și reglementează relația dintre Affshark Trade LP („Furnizorul de conținut”) și abonații din serviciul („Serviciile”), fiind o companie înregistrată în mod corespunzător în conformitate cu legile Canadei cu nr de înregistrare: 270 748 981 și care are adresa socială la 120 Newkirk road, Suite 34, Richmond Hill, Ontario, Canada. L4C 9S7 T&C sunt o ofertă publică și pot fi acceptate de Abonat numai acceptându-le în ansamblu. Abonatul poate accepta aceste T&C prin abonare la conținut în modul descris de Secțiunea 2 din prezentele T&C.

"Agregator plata prin SMS: NTH Mobile SRL: Sun Offices, 391 Calea Vacaresti, VAT number 27022280" (SMS payment aggregator: NTH Mobile) or "Furnizor serviciu prin SMS: NTH Mobile SRL: Sun Offices, 391 Calea Vacaresti, VAT number 27022280" (SMS service provider: NTH Mobile).

1. Acces

1.1. Accesând și / sau folosind acest site și / sau înregistrând Servicii, confirmați că aveți cel puțin optsprezece ani. Dacă nu sunteți persoana responsabilă pentru plata telefonului mobil sau a facturii de internet sau dacă aveți mai puțin de optsprezece ani, vă rugăm să obțineți permisiunea plătitorului, a părinților, a tutorelui și / sau a angajatorilor înainte de înregistrarea și / sau participarea la Servicii.

1.2. Prin înregistrarea și / sau participarea la Servicii, (1) recunoașteți și confirmați că, dacă este necesar, ați obținut permisiunea, acordul sau aprobarea necesară din partea plătitorului, părinților, tutorelui sau angajatorului și (2) acceptați că vi s-a oferit posibilitatea de a citi și accepta T&C (inclusiv termenii de la operatorul dvs. de telefonie mobilă care se aplică) înainte de a vă înregistra la Servicii. Dacă nu sunteți de acord; nu vă înregistrați sau nu utilizați Serviciile.

1.3. Când vă înregistrați și / sau utilizați Serviciul, recunoașteți și confirmați că ați acceptat acești Termeni și că respectați termenii care se aplică în situația dvs., așa cum este specificat mai sus. Sunteți de acord că fiecare persoană, care solicită astfel de servicii este agentul dvs. cu autoritate deplină, pentru a acționa în numele dvs., cu privire la aceste servicii. De altfel, este prevăzut explicit că orice caracteristici noi sau suplimentare, care măresc sau îmbunătățesc serviciile curente, inclusiv lansarea noilor Servicii, vor fi supuse T&C.

1.4. Accesând și / sau utilizând acest site, ați citit și înțeles aceste condiții și ați acceptat că sunteți legat juridic de T&C. Prezentele T&C se vor aplica tuturor serviciilor prestate de Furnizorul de conținut, până nu se specifică altfel.

1.5. Niciuna dintre aceste condiții nu afectează drepturile sau obligațiile impuse de Legea română.

2. Descrierea accesului la conținut

2.1. Furnizorul de conținut permite Utilizatorului să aibă acces în termen de 7 zile calendaristice la conținutul de divertisment (denumit în continuare „Content”), plasat pe site-ul web al Furnizorului de conținut https://ro.astrovizor.com/, menit să fie utilizat pe smartphone sau orice alt dispozitiv potrivit.

2.2. Utilizatorul poate utiliza Serviciul prin trimiterea cuvântului ASTRO la numărul de telefon mobil 1252 prin serviciul SMS al respectivului Operator de rețea mobilă.

3. Condiții de utilizare

3.1. Furnizorul de conținut prestează Utilizatorului conținutul serviciului în modul prevăzut de aceste reguli.

3.2. Acceptând aceste reguli, confirmați capacitatea dvs. juridică de a efectua o comandă în conformitate cu cerințele legislației actuale din România.

3.3. Utilizatorul care dorește să primească Acces la Conținut trebuie să dispună de echipamentul necesar, pentru efectuarea unei Comenzi, pentru a primi Continut la Serviciu și pentru a folosi Conținutul.

3.4. Utilizatorul confirmă că a citit T&C și confirmă faptul că a îndeplinit toate cerințele stabilite de T&C pentru Utilizator.

3.5. Furnizorul de conținut este pe deplin responsabil pentru corespunderea conținutului cu reglementările actuale stabilite de operatorul rețelei mobile.

4. Condițiile de dezactivare

4.1. Utilizatorul foloseste acest serviciu timp de 7 zile pentru acces la diferite predicții astrologice pentru toate zodiile. Serviciul este cu tarifare unica și nu necesita dezabonare. Pentru detalii suplimentare, puteți contacta furnizorul serviciului la adresa [email protected] sau la numărul de telefon +40 318262751 tarif normal, orar luni-vineri 9:00-18:00.

5. Pret

5.1. Prețul serviciului este de 2,99 EUR + TVA pe sms. Costul mesajului trimis catre 1252 este 0,05 EUR+TVA.

6. Limitarea răspunderii furnizorului de conținut

6.1. Furnizorul de conținut nu va fi responsabil pentru:

 • A. defectarea transmisiei;
 • b. întreruperea conexiunii;
 • c. ștergerea conținutului mesajului sau a datelor Abonaților;
 • d. inaccesibilitatea platformei online;
 • e. întârzieri în transmiterea datelor;
 • f. întreruperi sau alte întreruperi în linia de comunicare;
 • g. furt de note;
 • h. distrugerea oricăror date de către un terț;
 • i. acces neautorizat la date;
 • j. manipularea datelor;
 • k. folosirea greșită a datelor.

6.2. În adiție, Furnizorul de conținut nu este responsabil pentru conținutul mesajelor, deoarece aceste mesaje nu pot fi verificate din punct de vedere condițiilor. Conținutul mesajului este responsabilitatea autorului. Excluderea sau limitarea răspunderii exclude pierderile constând în daune pentru sănătate sau care pot pune viața în pericol, sau care pot fi deduse dintr-o încălcare substanțială a obligațiilor de către Furnizorul de conținut sau reprezentantul legal sau agentul său. Răspunderea Furnizorului de conținut este limitată în funcție de prejudiciul presupus. Orice răspundere a Furnizorului de Conținut, în conformitate cu legislația privind răspunderea producătorului pentru daunele cauzate de un defect al produsului, rămâne neschimbată.

7. Limitări

7.1. În cazul în care Echipamentul Abonaților nu suportă formatul necesar pentru redarea, lansarea sau vizualizarea conținutului, Abonamentul la Conținut nu poate fi garantat.

7.2. Abonatul are dreptul să utilizeze Conținutul numai în scopuri personale și nu are dreptul să îl distribuie prin vânzarea sau împărtășirea Conținutului terților.

7.3. Acceptând acești Termeni, Abonatul este de acord cu limitările de mai sus, atunci când furnizează un Abonament la Conținut.

7.4. În cazul în care Abonatul nu dorește să utilizeze Abonamentul la Conținut cu limitările specificate în T&C, Abonatul are dreptul să deconecteze Abonamentul la Conținut în ordinea specificată în secțiunea 4 din T&C.

8. Responsabilitățile abonatului

8.1. Furnizorul de conținut este obligat să stocheze datele de acces și telefoanele mobile într-un loc sigur și să nu le transfere către terți.

8.2. În cazul pierderii datelor de acces și / sau a telefonului mobil, Abonatul este obligat să informeze imediat Furnizorul de Conținut despre această pierdere și să blocheze imediat telefonul mobil de la operatorul mobil relevant. Până la raportarea pierderii către Furnizorul de conținut, Abonatul este responsabil pentru costurile asociate utilizării chatului SMS.

8.3. Abonatul se obligă să excludă Furnizorul de conținut din pretenții, reclamații și răspundere față de terți, care se presupune că ar încălca drepturile terților de către participant sau alt conținut al mesajului care contravine legii sau contractului. Aceasta se aplică și cheltuielilor de aplicare a legii (cheltuieli legale și juridicie).

9. Drepturi de proprietate intelectuală

9.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate drepturile, titlul și interesul pentru și asupra oricărei proprietăți intelectuale, drepturi de proprietate sau alte drepturi legate de proprietatea intangibilă care sunt utilizate, dezvoltate, cuprinse, întruchipate sau practicate în legătură cu oricare dintre serviciile ( „Drepturile de proprietate intelectuală ale furnizorilor de conținut”) sunt deținute de Furnizorul de conținut sau de autorizatorii săi și sunteți de acord să nu faceți nicio revendicare de interes sau deținere de drepturi de proprietate intelectuală.

9.2. Prin prezenta, Furnizorul de conținut acordă și, iar dvs. prin prezenta acceptați acceptați o licență personală, limitată, netransmisibilă, neexclusivă, revocabilă și neasignabilă pentru a descărca și utiliza Serviciile pe un dispozitiv mobil compatibil, destinat exclusiv pentru uzul dvs. personal, necomercial.

9.3. În continuare, recunoașteți și sunteți de acord că nu puteți modifica, închiria, oferi în împrumut, împrumuta, prelua, repartiza pentru bani, repartiza cu împrumut, vinde, distribui, crea sau genera Serviciile și / sau drepturile de proprietate intelectuală ale Furnizorului de Conținut, cu excepția cazului în care Furnizorul de conținut v-a oferit permisiunea scrisă, explicită de a proceda astfel.

9.4. Recunoașteți că nu vă este transferat niciun titlu asupra Drepturilor de proprietate intelectuală ale Furnizorului de Conținut și că nu obțineți niciun drept, expres sau implicit, în cadrul serviciilor, în afară de drepturile expres acordate în aceste T&C.

9.5. Dumneavoastră recunoașteți că toate mărcile care apar de-a lungul Serviciilor aparțin Furnizorului de conținut sau proprietarilor corespunzători ale acestor mărci și sunt protejate de legile interne și internaționale privind mărcile și drepturile de autor.

9.6. Este interzisă orice utilizare a oricăreia dintre mărcile, care apar în cadrul Serviciilor fără acordul expres scris al Furnizorului de Conținut sau al proprietarului mărcii, după caz. Astrovizor este marza comercială a Furnizorului de conținut.

9.7. Serviciile pot fi descărcate o singură dată și nu pot fi transferate, vândute, distribuite, afișate, efectuate, copiate, modificate sau utilizate în niciun fel, integral sau parțial, altfel decât este prevăzut de aceste T&C.

9.8. Dvs. garantați că veți utiliza doar interfața oferită de Furnizorul de conținut, pentru a accesa Serviciile.

9.9. Sunteți de acord că deținătorii de drepturi, care licențiază articolele lor muzicale și de alte conținut furnizorului de conținut, pentru utilizare în servicii, sunt înțeleși în acest sens de sferă de protecție a prezentului acord și că sunt ei înșiși autorizați să modifice prevederile prezentului acord, dacă acestea se referă direct la conținutul lor.

9.10. Știți că utilizarea compozițiilor muzicale este reglată de condițiile de utilizare, expuse mai jos. Nu puteți permite unei terțe părți să copieze, să modifice, să reproducă, să transfere, să distribuie sau să utilizeze în orice alt mod compozițiile muzicale, pe care le utilizați sau primiți, în afara limitelor înguste dicatate de drepturile de autor. Vă obligați să informați imediat Compania despre orice astfel de utilizare neautorizată. Toate drepturile, care nu vă sunt în mod expres acordate de T&C, sunt rezervate de Furnizorul de conținut și / sau de autorizatorii acesteuia.

10. Alte condiții

10.1. Dezabonarea de la Serviciile de Conținut presupune încetarea Abonării la Conținut.

10.2. În cazul în care Abonatul se deconectează de la Serviciile de Conținut, Abonamentul la Conținut poate fi furnizat numai după ce Abonatul se va abona din nou.

10.3. Furnizorul de conținut a primit toate permisiunile necesare pentru a utiliza conținutul.

11. Serviciul de îngrijire a clienților și politica de rambursare

11.1. Dacă aveți întrebări cu privire la prezentul acord, vă rugăm să contactați prin una dintre metodele următoare.

11.2. Pentru a vă exercita solicitarea de rambursare, trebuie să ne anunțați cât mai curând posibil prin e-mail.

Telefon: +40318262751

Orele de lucru ale call-center-ului: luni-vineri, 10: 00-18: 00.Carte în funcție de tarifele operatorului de rețea mobilă.

E-mail: [email protected]


Înapoi